STUDENTEN ZETTEN ZICH IN VOOR TOEKOMST MKB

STUDENTEN
 Voor de MKB’ers die nu voor grote uitdagingen staan, is innovatie cruciaal. Het prijswinnende initiatief 360 Learning van de Hogeschool van Amsterdam zet zich in om ruim 100 bedrijven te helpen. Door MKB’ers te koppelen aan de frisse denkkracht van studenten is er een win-win-situatie voor beide.

Voor studenten is 360 Learning een ideale kans om aan de slag te gaan met echte problemen. Voor het bedrijfsleven een mooie gelegenheid om een frisse blik te krijgen op de bedrijfsvoering en antwoorden op innovatievragen.

Bij de oplossingen wordt verder gekeken dan de huidige crisis alleen. Initiatiefnemer Tanja Hulst van de Hogeschool van Amsterdam: “De vraag naar dit initiatief is nu extra groot. Ons doel is om het bedrijfsleven structureel te verbinden met onderwijs en onderzoek. In deze cyclus draagt het bedrijfsleven een probleem aan. En gaan studenten ermee aan de slag en boosten docenten en onderzoekers het proces.”

Eva Pilkes, student Industrial Design Engineering: “Ik word in dit traject niet gezien als student maar als gelijke. Daardoor is het de perfecte manier om jezelf te ontwikkelen. Je zou 360 Learning eigenlijk kunnen zien als innovatie booster.”

Wethouder Simone Kukenheim benadrukt. “360 Learning is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen MKB-ondernemers en studenten. Bij het vinden van innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld rondom de klimaatopgave. Opleidingen en bedrijven weten elkaar gelukkig goed te vinden en bundelen hiermee expertise en uitvoeringskracht.

Juist nu zijn deze samenwerkingsverbanden van absolute meerwaarde bij het oplossen van innovatievraagstukken.”

360 Learning is in mei 2018 gestart vanuit de studierichting Engineering. Voor dit initiatief werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met de Gemeente Amsterdam. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een passende innovatierichting.

Dit online traject duurt 5 weken. In 3 workshops van 2 uur worden met behulp van ontwerpers. Experts en studenten onder begeleiding van professionele coaches flinke stappen gezet. André Kapitein van Sonarski: “Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is extreem veel kennis en knowhow nodig.

De HvA beschikt over veel kennis en ik werk nu samen met ze op onderwerpen van sensoren tot aan bedrijfskunde. Én tijdens de samenwerking leer je ook nog eens toekomstige collega’s kennen. Deelname levert voor MKB’ers actieve betrokkenheid op. Bij zowel het kennisnetwerk van de Hogeschool van Amsterdam als het innovatieve netwerk van de Gemeente Amsterdam.

360 Learning richt zich op bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. En is inmiddels bekroond met de Deloitte Bold Leader of the Year Award. Voor vernieuwend leiderschap in bedrijven én heeft de steun van het Innovatiefonds Noord-Holland.

Onder de eerdere deelnemers bevinden zich Sonarski, Urban Arrow, Hurby, Pentacon, Stork en Ahrend. Samenwerkingspartners zijn onder meer de Gemeente Amsterdam, Rabobank, PIM Noord-Holland, Circl (initiatief van ABN AMRO) en MKB Digital Workspace (digitalisering MKB). De workshops starten op 2 juni. Kijk voor meer informatie op 360-learning.com.