Radio

Radio is een vorm van draadloze telecommunicatie waarbij een radiozender signalen verspreidt in de vorm van radiogolven. Het signaal wordt ontvangen met een ontvanger.

In engere zin is radio het via radiogolven verzenden van geluid, zoals spraak en muziek, in het bijzonder door een omroep. De ontvanger wordt dan een radiotoestel, kortweg radio, genoemd.