Nieuws Online Magazine

lifestyle Cultuur

Over de zin en onzin van mondkapjes dragen.

Over de zin en onzin van mondkapjes dragen.

Over de zin en onzin van mondkapjes dragen.

Hoogleraar UMCG over de (on)zin van mondkapjes: ‘Echte bescherming is een kap met een filter’ Mondkapjes zijn er in allerlei soorten en maten, vertelt Niesters. ,,Op vliegvelden zie je al geruime tijd Chinezen of Koreanen met mondkapjes rondlopen. Dat zijn van die losse meer chirurgische kapjes. Doekjes om je mond en als het goed gaat, ook nog je neus bedekken.’‘ Maar virussen, zoals corona, gaan hier volgens de hoogleraar met gemak doorheen.

,,Coronavirussen en andere virussen zitten in kleine druppeltjes en je raakt eigenlijk vanaf een kleine afstand besmet. Het gaat om een afstand van anderhalf tot twee meter, of minder. De druppels komen dan op de mondkapjes en als je dit aanpakt met je hand kun je je alsnog besmetten.”

Onhygiënisch
Daar komt volgens Niesters nog eens bij dat het gebruik onhygiënisch is. ,,Als je zelf ziek bent en moet hoesten of niezen, besmet je het mondkapje van binnenuit met je eigen vieze vloeistof. Je ziet mensen dan het kapje wel nog verwijderen. Zinloos.”

Mensen die er desondanks op staan om een mondkapje te gebruiken, moeten het masker regelmatig wisselen. Niesters wijst erop dat de mondkapjes die nu wereldwijd gretig aftrek vinden eigenlijk bedoeld zijn als bescherming tegen fijnstof. ,,En ik heb ook wel het idee dat het meer een gewoongoed onder bepaalde groepen aan het worden is.”

Kap met een filter
Bestaan er dan geen enkele soort mondkapjes die wel bescherming bieden tegen besmetting met virussen zoals corona? Die zijn er, vervolgt Niesters. ,,Een echte bescherming is een kap met een filter. Die worden ook gebruikt in laboratoria als met materiaal van een patiënt wordt gewerkt of wanneer je in de kamer bent met een besmette patiënt. In deze gevallen weet je dat het risico op besmetting hoog is.”

In het dagelijks leven is het gebruik van een medische mondkap onhaalbaar. ,,Het ademen is lastiger en meer vermoeiend. Je moet namelijk echt goed in- en uitademen. Dat houd je niet zo lang vol.”

In Nederland mogen mensen dan al mondkapjes inslaan, echt zorgelijk is de situtatie nog niet. ,,We zijn met z’n allen goed voorbereid. Er zijn maatregelen genomen, de ziekenhuizen hebben isolatiekamers en gelukkig is de griepedidemie op dit moment erg beperkt’‘, zegt Niesters. Mocht in Nederland toch een besmetting met het nieuwe coronavirus worden ontdekt, dan staat de GGD paraat om te kijken met wie de patiënt in contact is geweest.

7 Vragen over het Coronavirus (en de antwoorden daarop)
​Het nieuwe coronavirus dat is uitgebroken in China is volop in het nieuws. Hoe gevaarlijk is dit nieuwe virus, en hoe nieuw is het eigenlijk? We vragen het aan Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie.

W​at zijn de symptomen van een Coronabesmetting en hoe gevaarlijk is het?

“Een flinke verkoudheid, daarop lijkt een Coronabesmetting nog wel het meest. Maar een deel van de besmette mensen krijgt ook ernstige longklachten en kortademigheid en in sommige gevallen leidt het virus – vaak bij mensen met onderliggend lijden – tot levensbedreigende luchtweginfecties. En sommige mensen overlijden daaraan. Dat klinkt heel alarmerend, maar bedenk: dit virus is waarschijnlijk net iets besmettelijker dan een ‘gewone’ griep, en is voor zover we nu weten net zo dodelijk. En van de griep hebben we ieder jaar wel een uitbraak.”

Het coronavir​us bestond toch al lang? Hoe nieuw is dit virus eigenlijk?

“Corona is ​een verzamelnaam voor allerlei virussen die vaak voorkomen. In het UMCG liggen geregeld patiënten met een Coronavirus, maar dan met andere types. Ook meer bekende (maar gelukkig minder vaak voorkomende) virussen als SARS en MERS zijn Coronavirussen. Dit nieuwe Coronavirus heet officieel 2019n-CoV, maar wordt voor de helderheid het Wuhan-virus genoemd. Het is waarschijnlijk een dierenvirus dat zo is gemuteerd dat het niet alleen van dieren naar mensen wordt overgedragen maar ook van mens op mens overdraagbaar is.”

Waaro​m maakt iedereen zich zo druk om het Wuhan-virus?

“Dat het een virus is dat eigenlijk bij dieren voorkomt maakt juist dat we ons er zorgen ​om maken. Mensen hebben nog helemaal geen afweer ontwikkeld tegen dit virus. Dus als je besmet raakt, heeft je lichaam moeite het virus snel aan te pakken. Doordat het virus steeds wordt overgedragen van mens op mens kan het virus zich aan het menselijke lichaam aanpassen. Dit kan betekenen dat het virus of minder ziekmakend wordt, of juist nog zieker kan maken.

Op dit moment lijkt het virus vooral voor ouderen, jonge kinderen en mensen met een zwakke afweer (zoals patiënten in ziekenhuizen) gevaarlijk. De mensen die in China aan dit virus zijn overleden, zijn bijna allemaal op leeftijd of hebben onderliggende medische problemen. Vergelijkbaar dus met de jaarlijkse griep.”

Kunnen w​e binnenkort patiënten met het Wuhan-virus in het UMCG verwachten?

“Voorlo​pig is de kans niet zo groot dat we in het UMCG een patiënt krijgen met dit virus. Op dit moment zien we in ziekenhuizen veel mensen met verkoudheids- en luchtwegklachten. Als iemand dan ook in een gebied is geweest waar het Wuhan-virus voorkomt, worden er aanvullende isolerende maatregelen genomen totdat we weten welk virus de symptomen veroorzaakt.


We hebben in het UMCG de benodigde sneldiagnostiek en isolatiebedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en natuurlijk de expertise van artsen microbioloog, virologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie in huis. Alles om te voorkomen dat zorgverleners en andere patiënten ook besmet raken. Onze medewerkers kennen de procedures, daar oefenen we ook geregeld mee.”

Kan di​t uitgroeien tot een wereldwijde epidemie?

“Ja, het Coronavirus kan zich wereldwijd verspreiden, afhankelijk van hoe dit specifieke Coronavirus zich ontwikkelt. Voor nu lijkt dat niet het geval. Tot op heden zijn alle besmette mensen in Wuhan geweest. De maatregelen die daar nu gen​omen worden zijn heel ingrijpend, maar het is lastig om verspreiding van een virus tegen te houden dat ook besmettelijk is vóórdat je ziekteverschijnselen hebt.
We weten natuurlijk niet wat er gebeurt als het virus nog verder muteert: het kan dan gevaarlijker voor mensen worden, maar ook minder gevaarlijk. Deskundigen van o.a. de WHO houden de ontwikkeling van dit virus nauwlettend in de gaten en adviseren passende maatregelen.”

Is er g​een vaccin?

“Vergeleken met decennia geleden kunnen we tegenwoordig razendsnel een vaccin maken. D​us dat duurt geen tientallen jaren meer, maar nog steeds maanden of jaren. Dus ook al wordt er ‘as we speak’ al gewerkt aan een vaccin, het zal nog wel even duren voordat het op de markt is. Als het is ontwikkeld, moet het vaccin ook nog getest, goedgekeurd en geproduceerd worden. En dan moet iedereen nog worden gevaccineerd. Voor nu hebben we dus veel meer aan maatregelen om besmetting te voorkómen.”

Hoe kan bes​metting voorkomen worden?

“Om te beginnen: zorg d​at je niet in contact komt met geïnfecteerde personen. Reis dus nu niet af naar Wuhan en omgeving of andere regio’s waar in de komende weken infecties optreden en verspreiding plaatsvindt. Als je het reisadvies van Buitenlandse Zaken en RIVM opvolgt, zit je doorgaans goed.


Daarnaast is het –net als bij een ‘gewone’ griep – belangrijk om goed op je hygiëne te letten: was vaak je handen, als je thuis komt, voordat je eten aanraakt​, hoest en nies in je onderarm (niet in je handen!) of gebruik (eenmalig!) een papieren zakdoekje. Reinig regelmatig de plekken die je vaak aanraakt, denk aan deurknoppen en lichtknopjes en niet te vergeten: je telefoon, toetsenbord en muis, vooral als die door meerdere mensen worden gebruikt.

Voor mensen die in de zorg werken gelden natuurlijk andere regels: zij moeten de strengere voorzorgsmaatregelen die er in hun zorginstelling gelden, goed opvolgen. Alleen zo beschermen zij zichzelf en hun familie, maar vooral ook de kwetsbare mensen voor wie zij zorgen.”

Het RIVM geeft op zijn website meer algemene informatie over het nieuwe Coronavirus.

Bron: UMCG

Redactie Tip.