Nieuws per categorie

5 december 2020
Jongeren zien de maatschappelijke strijd wel zitten.

Jongeren zien de maatschappelijke strijd wel zitten.

Jongeren zien de maatschappelijke strijd wel zitten.

2020 IS HET JAAR VAN MDT: 800.000 JONGEREN ZIEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD WEL ZITTEN. Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd een steentje bijdragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) ontdekken jongeren de beste versie van zichzelf. Ze nemen deel aan projecten door het hele land en corona weerhoudt ze daar niet van. Integendeel. Recent onderzoek[1] laat zien dat er in 2020 bijzonder veel interesse is in het doen van een MDT: maar liefst 800.000 jongeren geven aan zich vrijwillig te willen inzetten voor een ander. Ook de reacties na deelname zijn positief. De helft van de ondervraagden weet dan beter wat er qua werk bij hen past en wat ze leuk vinden, tweederde is blij met de versterking van het cv en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Staatssecretaris Blokhuis bezocht op 18 mei een van de MDT initiatieven in Rotterdam-Zuid

Juist in deze tijd blijkt MDT een mooi initiatief voor de twijfelaars, carrièremakers, schoolverlaters en wereldverbeteraars. Als aanvulling op de middelbareschooltijd, voor, tijdens of na een vervolgopleiding, in een vakantie, een tussenperiode of naast een betaalde baan. Nu corona een groot deel van het sociale leven stillegt, is er meer interesse dan ooit. Van meedraaien in een buurthuis tot zwemles geven aan statushouders en van evenementen organiseren tot sporten met kinderen.

Met MDT bewijs je de samenleving een dienst – en jezelf ook. Jongeren kiezen zelf wat ze gaan doen en wanneer. Er is altijd een project in de buurt om snel aan de slag te gaan. Om ervoor te zorgen dat MDT aan blijft sluiten bij de jongeren in Nederland is er een jongerenpanel in het leven geroepen. Een groep van 25 jongeren met verschillende achtergronden denkt samen na over nieuwe MDT-stappen.

Erben Oosting is een van hen: “Voor mij is MDT belangrijk omdat mensen die elkaar anders nooit hadden ontmoet, elkaar nu wel leren kennen. Zo ontstaat verbinding en worden vooroordelen weggenomen. Het maakt de maatschappij inclusiever en dat is iets waar ik me graag voor inzet!” Collega-panellid Boris Odinot vindt het interessant en leerzaam om op deze manier bij MDT betrokken te zijn: “Ik heb kennis gemaakt met veel verschillende projecten door het hele land.

Een mooi voorbeeld is de School des Levens, waar jongeren in de Haagse Schilderswijk maatschappelijke projecten organiseren met basisschoolkinderen. Echt hele toffe dingen! Ik hoor wel eens mensen zeggen dat een MDT simpel vrijwilligerswerk is, maar je kunt echt ontzettend veel leren en bouwen aan je netwerk.”

Alle kanten op
Zo’n 16.000 jongeren deden of doen op dit moment hun MDT bij meer dan 1.300 organisaties. MDT is vrijwillig, sluit aan bij de interesses van jongeren en deelnemers worden tijdens hun project begeleid. Jongeren doen MDT om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat ze willen worden of omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving. Heeft deze ‘stressgeneratie’ daar wel tijd voor en zin? Jazeker, zo blijkt uit onderzoek. Bijna 800.000 van de 14- tot 27-jarigen geeft aan open te staan voor een MDT.

De jongeren die de afgelopen periode een MDT hebben gedaan zijn ook positief, ze geven hun ervaring gemiddeld een 7,8. Inmiddels is MDT met 27 samenwerkings-verbanden en elf gemeentelijke projecten gestart als basis voor een landelijk dekkend netwerk. Organisaties die projecten aanbieden zijn heel verschillend en te vinden in sectoren als natuur en milieu, duurzaamheid, techniek en ICT, politiek en bestuur, media en cultuur, onderwijs en zorg en welzijn. Van school tot sportclub en van sociale ondernemer tot maatschappelijke organisatie – met een MDT kun je alle kanten op.


Maatschappelijke impact, persoonlijke ontwikkeling
Jongeren kunnen via de MDT-projecten aan de slag op allerlei plekken in de samenleving waar ze normaal gesproken niet zo snel terecht zouden komen. Robbert van Ettekoven zit ook in het MDT-jongerenpanel en in ruim anderhalf jaar tijd heeft hij al heel wat projecten bezocht: “De Social Impact Factory is een mooi project, waar jongeren vier maanden aan de slag gaan met sociaal ondernemerschap. En bij YourCube zorgen ze altijd voor een perfecte match tussen de wensen en talenten van jongeren en het werk dat ze gaan doen. Zelf heb ik MDT gedaan bij het Rode Kruis. Je haalt eerst je EHBO-diploma en gaat vervolgens helpen bij het opvangen van mensen op bijvoorbeeld festivals. Superleuk en nuttig! MDT is een mooie manier om je in te zetten voor een ander en dat is tegelijkertijd goed voor jezelf. Je leert nieuwe mensen kennen, maakt gave dingen mee en bent ook nog eens nuttig bezig. Ik zie MDT als kweekschool voor jongeren die impact willen maken – en dat kan al met hele kleine dingen!” Een van de redenen waarom MDT jongeren zo goed past, is omdat ze er actief bij zijn betrokken. Projecten zijn echt op hen afgestemd. Maatschappelijke impact door persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en iets doen voor een ander staat centraal. Terwijl jongeren een bijdrage leveren bereiden ze zich voor op de toekomst. Het maakt niet uit of jongeren meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op studie of loopbaan, of hun leven weer op de rit willen krijgen. Maatschappelijke diensttijd is pas net ingevoerd, maar de successen smaken nu al naar meer. Doel is om nog veel meer jongeren, organisaties en bedrijven te enthousiasmeren om mee te doen en aan te haken bij het MDT-netwerk. Om zo samen te werken aan maatschappelijke impact.


Over maatschappelijke diensttijd (MDT)
Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.

Redactie Tip.

Jongeren aan de slag in coronatijd.

THE WORLD’S BEST TE ZIEN BIJ SBS6

JONGEREN KUNNEN ECHT VERSCHIL MAKEN

Werknemers ontmoetingen op de werkvloer.

Optimized with PageSpeed Ninja