Film

Een film is een reeks afbeeldingen die snel achter elkaar worden geprojecteerd, waardoor het mogelijk is beweging vast te leggen. Sinds 1895 wordt de film gezien als publiek vermaak. Een film bestaat uit veel losse achtereen geplaatste stilstaande beelden.