Amerikaanse leger verplaatst in oktober door Nederland

Vanf 10 okober oktober verplaatst het Amerikaanse leger twee grote eenheden dwars door Nederland. 3500 militairen, 85 Abrams tanks en honderden andere voertuigen en uitrustingsstukken komen per schip aan in Vlissingen en reizen daarvandaan door Nederland naar Duitsland. De verplaatsingen gaan over de weg, per trein en voor het eerst ook via binnenvaartschepen.

Het transport hoort bij de Amerikaanse militaire presentie in Europa, die afgelopen jaar vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland is vergroot.

Naast materieel verplaatsen zo’n 3.500 militairen van 2nd Armoured Brigade zich via Nederland naar Duitsland. Een andere Amerikaanse eenheid verplaatst zich tegelijkertijd met 1700 militairen en 80 Blackhawk, Apache en Chinook-helikopters in tegengestelde beweging van Duitsland, via de Rotterdamse haven, terug naar de VS.
De inkomende gemechaniseerde brigade is afkomstig uit Fort Hood in Texas. De uitgaande helikoptereenheid gaat terug naar hun thuisbasis in Fort Stewart, Georgia.

Als onderdeel van de wederzijdse NAVO-afspraken ondersteunt Defensie het transport met tientallen militairen. Landmachtmilitairen en personeel van de Defensie Bewakings-en Beveiligingsorganisatie beveiligen de haventerreinen in Rotterdam en Vlissingen. Defensie levert brandstof en vervoert een deel van het Amerikaanse materieel met militaire vrachtwagens. Marechaussees begeleiden de militaire colonnes over de Nederlandse wegen. Ook maken de Amerikanen gebruik van diverse defensielocaties als onderkomen en kantoor.


Alle verplaatsingen door Nederland, inclusief vliegbewegingen, starten op 10 oktober en duren tot begin november. Defensie overlegt met alle betrokken nationale en internationale partners om de impact op het Nederlandse verkeer te minimaliseren. Met het transport test Amerika meteen zoveel mogelijk verplaatsingsmogelijkheden.

Met onze havens en goede spoor- en wegennet biedt Nederland de NAVO een unieke logistieke capaciteit om snel grote hoeveelheden militair materieel van en naar het Europese vasteland te verplaatsen. Daarbij zijn deze verplaatsingen een lakmoesproef voor de mate van succes van het initiatief om de militaire mobiliteit binnen Europa te verbeteren

Tagged: , ,